Perunkirjoitus on asiakirja, johon luetteloidaan edesmenneen henkilön varallisuus

Perunkirjoitus tulisi järjestää kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen tarkoituksena on laatia asiakirja, jonka nimi on perunkirja. Tähän asiakirjaan luetteloidaan ja arvioidaan edesmenneen henkilön sekä mahdollisesti hänen puolisonsa koko omaisuus ja velat. Tämän lisäksi perukirjaan merkitään edesmenneen henkilön perilliset ja testamentinsaajat perintöverotusta sekä perinnönjakoa varten. Perunkirjaan tulee merkitä edesmenneen henkilön nimi ja kuolinaika, viimeisin kotipaikka ja tiedossa olevat asuinpaikkakunnat sekä perittävän ja hänen puolisonsa pankkitilit. Useimmiten jäämistöön kuluu erityisesti selvitettävää omaisuutta, kuten kiinteistö, asunto-osake, tontti tai maata. Kaikesta omaisuudesta, joka ilmoitetaan perukirjaan tarvitaan realistinen hinta-arvio. Perunkirjoituksessa tulee olla myös testamentti, jos sellainen on tehty.

Mahdollinen avioehtosopimus sekä avioero-ositustodistus, täytyy myös liittää perunkirjoitukseen. Jos vainaja on osallisena jakamattomaan kuolinpesään, perunkirjaan tulee liittää kopio kyseisestä perukirjasta.  

Sukuselvitys tulisi liittää perunkirjoitukseen  

Vainajan sukuselvitys 15-vuotiaasta kuolinpäivään täytyy liittää perunkirjoitukseen.  Tilanteesta riippuen tämä selvitys on saatavissa vainajan kotipaikan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Sukuselvityksessä saadaan selville vainajan perilliset. Usein ajatellaan, että sukuselvitykseksi riittää virkatodistus vainajan viimeisimmästä kotikunnasta. Virkatodistuksessa näkyy tieto siitä, oliko vainajalla kuollessaan lapsia - tämä tieto ei kuitenkaan yksin riitä, koska siinä ei selviä tietoja vainajasta 15-vuotiaata lähtien. Mikäli vainajalla ei ollut omia lapsia, mutta hän oli kuollessaan avioliitossa, tarvitaan sukuselvityksessä tiedot myös niin sanotuista toissijaisista perillisistä. Toissijaiset perillinen tarkoittaa sellaisia perillisiä, jotka lain mukaan perivät vainajan vasta sen jälkeen, kun leskeksi jäänyt aviopuoliso on edesmennyt. Toissijaiset perilliset täytyy kirjata perukirjaan ja heidät tulee myös kutsua perunkirjoitukseen.

Perukirjan vähennykset  

Perukirjaan tulee siis tehdä luettelo kaikesta vainajan omaisuudesta, mutta perunkirjoituksesta voidaan tehdä myös vähennyksiä.

Perunkirjoituksen vähennyksiksi hyväksytään vainajaan kohdistuvat laskut, jotka on maksettu kuolinpäivän jälkeen. Vähennyksiä voivat olla myös sellaiset kulut jotka syntyvät esimerkiksi hautajaisjärjestelyjen ja perunkirjoituksen järjestelyistä.

Jos perunkirjoituksen jälkeen tulee tietoon uusia varoja tai velkoja, niistä tulisi laatia kuukauden sisällä täydennysperukirja. Joskus käy niinkin että perunkirjoituksen jälkeen löytyy testamentti. Testamentista tulee siitä ilmoittaa myös verottajalle, mutta täydennysperukirjaa siitä ei tarvitse tehdä. Vaikka testamenttia vei saa salata tai tuhota, vaikka se löytyisi perunkirjoituksen jälkeen. Perukirjoituksiin liittyen apua tarjoaa esimerkiksi Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy.

jaa