Rikostapausten asianajaja on avuksi rikosoikeudenkäynnin molemmille osapuolille

Rikostapausten asianajaja avustaa riita-asioiden tai vakavien rikosasioiden selvityksessä ja oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa. Koko rikosprosessi koostuu esitutkinnasta, syytteestä, oikeudenkäynnistä ja tuomion täytäntöönpanosta. Rikosoikeudenkäynnin tavoitteena on selvittää, onko rikos tapahtunut ja kuka siihen on syyllistynyt.

Rikostapausten asianajaja auttaa rikosasian molempia osapuolia

Asianajaja auttaa selvittämään rikosoikeudellista menettelyä. Rikostapausten asianajajan toimenkuva rikostapauksen selvittämisessä on laaja, he avustavat esimerkiksi laillisten sopimusten ja asiakirjojen laatimisessa. Asianajaja työskentelee rikoksesta epäillyn avustajana tai puolustajana esitutkinnassa sekä oikeudenkäynnissä. Hän voi myös toimia rikoksen uhrien eli asianomistajien, apuna oikeudenkäynneissä. Myös rikoksesta epäillyllä on oikeus puolustautua esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Asianajaja tai muu avustaja auttaa varmistamaan rikosoikeudenkäynnissä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Tämä tarkoittaa sitä, että rikosasian molemmilla osapuolilla on sama mahdollisuus vaikuttaa asian etenemiseen tuomioistuimessa. Rikosoikeudenkäynnissä asianajajan tehtäviin kuuluu todistajien kuuleminen, todisteiden arviointi ja tuomion pätevyys. Tietyissä tilanteissa epäillyn tai asianomistajan on kuitenkin lain mukaan nimettävä suoraan puolustusasianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja, joka on julkinen puolustaja tai asianajaja.

Rikosasian alustava tutkimus

Jos on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut, täytyy poliisin suorittaa siitä esitutkinta. Esitutkinnassa poliisi selvittää, mitä on tapahtunut, ketkä ovat osallisia ja mitä vahinkoa rikos on aiheuttanut. Jos poliisi ei suorita esitutkintaa, asiasta on ilmoitettava rikoksen uhrille. Esitutkintaa ei suoriteta lievemmissä rikoksissa, kuten esimerkiksi näpistyksissä, silloin poliisi sakottaa suoraan tekijää.

Tarvittaessa poliisi kutsuu rikoksen uhrin kuulusteltavaksi. Yksinkertaisissa ja suoraviivaisissa tapauksissa poliisi voi suorittaa kuulustelun puhelimitse. Kun esitutkintapöytäkirja on valmis, poliisi lähettää sen syyttäjälle. Uhrilla asianomistajana ja epäillyllä on oikeus saada jäljennös kertomuksesta.

Rikosoikeudenkäynnin valmistelu

Käräjäoikeus aloittaa rikosasian käsittelyn, kun käräjäoikeus on vastaanottanut syyttäjän haastehakemuksen. Tarvittaessa käräjäoikeus kehottaa uhria esittämään korvausvaatimuksen, ellei syyttäjä pyydä sitä uhrin puolesta. Syytetylle annetaan haaste saapua käräjäoikeuteen pääkäsittelyyn vastaamaan rikosoikeudelliseen vaatimukseen ja uhrin korvausvaatimukseen. Käräjäoikeus kutsuu pääkäsittelyyn myös asianomistajat ja todistajat, joiden läsnäolo on tarpeen asian ratkaisemiseksi. Oikeudellinen edustus voi olla tarpeen, jos uhrilla on korvausvaatimus. Asianajajan palkkaaminen on joskus hyvä ajatus jo esitutkintavaiheessa, mutta mieluiten viimeistään esitutkinnan päätyttyä. Erityisen väkivaltaisissa rikostapauksissa avustajan kustannukset voidaan yleensä kattaa osittain tai kokonaan vakuutuksesta tai julkisista varoista. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy palvelee yksityisiä ja yrityksiä.  

jaa