2023

Edunvalvontavaltuutus - miksi se on tärkeä aihe?

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvontavaltakirja ovat tärkeitä dokumentteja, joiden tekeminen on hyvä pitää mielessä, olipa minkä ikäinen hyvänsä. Edunvalvontavaltakirja antaa toiselle henkilölle oikeuden asioiden hoitoon, jos omassa elämässä tapahtuu jotakin niin, että ei ole itse kykeneväinen niitä hoitamaan. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme edunvalvontavaltuutusta ja edunvalvontavaltakirjaa sekä mitä asioita niissä käsitellään. Mitä tarkoittaa edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutus tarkoittaa henkilön määrittämistä, joka huolehtii asioistasi silloin, kun et ole kykenevä niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun henkilö ei enää pysty huolehtimaan itsestään, omaisuudestaan ja asioistaan itse henkilökohtaisesti.

Rikostapausten asianajaja on avuksi rikosoikeudenkäynnin molemmille osapuolille

Rikostapausten asianajaja avustaa riita-asioiden tai vakavien rikosasioiden selvityksessä ja oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa. Koko rikosprosessi koostuu esitutkinnasta, syytteestä, oikeudenkäynnistä ja tuomion täytäntöönpanosta. Rikosoikeudenkäynnin tavoitteena on selvittää, onko rikos tapahtunut ja kuka siihen on syyllistynyt. Rikostapausten asianajaja auttaa rikosasian molempia osapuolia Asianajaja auttaa selvittämään rikosoikeudellista menettelyä. Rikostapausten asianajajan toimenkuva rikostapauksen selvittämisessä on laaja, he avustavat esimerkiksi laillisten sopimusten ja asiakirjojen laatimisessa. Asianajaja työskentelee rikoksesta epäillyn avustajana tai puolustajana esitutkinnassa sekä oikeudenkäynnissä. Hän voi myös toimia rikoksen uhrien eli asianomistajien, apuna oikeudenkäynneissä.