Edunvalvontavaltuutus - miksi se on tärkeä aihe?

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvontavaltakirja ovat tärkeitä dokumentteja, joiden tekeminen on hyvä pitää mielessä, olipa minkä ikäinen hyvänsä. Edunvalvontavaltakirja antaa toiselle henkilölle oikeuden asioiden hoitoon, jos omassa elämässä tapahtuu jotakin niin, että ei ole itse kykeneväinen niitä hoitamaan. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme edunvalvontavaltuutusta ja edunvalvontavaltakirjaa sekä mitä asioita niissä käsitellään.

Mitä tarkoittaa edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus tarkoittaa henkilön määrittämistä, joka huolehtii asioistasi silloin, kun et ole kykenevä niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun henkilö ei enää pysty huolehtimaan itsestään, omaisuudestaan ja asioistaan itse henkilökohtaisesti. Edunvalvontavaltuutus on siis toimenpide, joka kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kuin sitä tarvitsee.

Mitä tarkoittaa edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on lainvoimainen dokumentti, johon kirjataan ne asiat, jotka halutaan valtuuttaa toisen henkilön hoidettavaksi silloin, kun niistä ei enää itse pysty huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjan sisällön päättää jokainen itse, mutta yleensä se kattaa tärkeimmät asiat, kuten pankkitilit, kiinteistöt ja arvopaperit ja muut talous- ja raha-asiat. Edunvalvontavaltakirja on hyvä lukita turvalliseen paikkaan ja varmistaa, että tärkeimmät henkilöt tietävät sen olemassa olosta.

Edunvalvontavaltuutetun voi valita itse

Edunvalvontavaltuutus antaa mahdollisuuden määrätä henkilön, joka huolehtii asioista, kun niistä ei pysty itse huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirja antaa edunvalvontavaltuutetulle mahdollisuuden huolehtia siinä määritellyistä asioista silloin, kun ei itse enää kykene siihen. Näiden asiakirjojen avulla voi varmistaa, että omaisuuden ja muiden asioiden hoito pysyy luotettavissa käsissä.

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä ajoissa

Edunvalvontavaltakirja on tärkeää hoitaa kuntoon jo hyvissä ajoin. Edunvalvontavaltakirjan voi laatia itse tai antaa se ammattilaisen laadittavaksi. Juridisesti pätevä valtakirja täytyy olla tehty lain vaatimaan muotoon, henkilön täytyy ymmärtää sekä asiakirjan sisältö että sen vaatimukset ja asiakirja täytyy olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama.

Edunvalvontavaltuutus on tärkeitä asia, jota kannattaa miettiä jo hyvissä ajoin. Edunvalvontavaltakirjan avulla voi määrittää henkilön, joka huolehtii omaisuudesta ja muista asioista, kun ei enää itse pysty siihen. On tärkeää tehdä tämä asiakirja hyvissä ajoin. Muista, että voit aina pyytää apua näiden asiakirjojen laadintaan asianajajalta. Valmistaudu tulevaisuuteen ja varmista, että sinun ja perheesi asiat ovat hyvissä käsissä.
Juridisesti pätevät edunvalvontavaltakirjat laatii: Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy.

jaa